Hot temaer lukke

Statsministerens tale ved lanseringen av Yara Birkeland

Statsminister Jonas Gahr Støres tale under lanseringen av det elektriske, selvkjørende containerskipet Yara Birkeland i Oslo.

Statsminister Jonas Gahr Støres tale under lanseringen av det elektriske, selvkjørende containerskipet Yara Birkeland i Oslo.

Statsminister Jonas Gahr Støre taler under lanseringen av Yara Birkeland, med fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran og Yara-sjef Svein Tore Holsether.
Statsminister Jonas Gahr Støre under lanseringen av Yara Birkeland i Oslo fredag, med fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran og Yara-sjef Svein Tore Holsether. Foto: Ingrid Brandal Myklebust/SMK

Kjære alle som har deltatt i dugnaden med Yara Birkeland!

Jeg tenker når jeg står her og har vært om bord i Yara Birkeland, verdens første elektriske, selvkjørende containerskip: Hva ville Kristian Birkeland ha sagt? Hva ville pionerene som grunnla Norsk Hydro og gjorde helt oppsiktsvekkende ting som endret industriutviklingen sagt om dette? De hadde antakelig vært framoverlente. De hadde vært i den samme tradisjonen som dere industripartnere har vært. Jeg er også stolt av det offentlige apparatet -  Enova, Kystverket og Sjøfartsdirektoratet - som har spilt på lag og fått dette til.

Jeg har ofte brukt sitatet fra fagforeningslederen som ble spurt: Frykter du ny teknologi? Da svarte han: Nei, jeg frykter gammel. Holdningen om at ny teknologi gir muligheter, både for klima, men også for arbeid og det å ta havet i bruk, den viser dere.

Kinderegget som barn og barnebarn gleder seg over, gjør tre ting på en gang. Men Yara Birkeland gjør faktisk mer enn det. Det er en innovasjon også i kinderegg-sammenheng, for her er det fem forhold:

Kutt av klimagasser. 40.000 lastebilturer blir borte.

Luftforurensingen går ned.

Veitrafikken går ned.

Gods går fra vei til sjø.

Og vi får banebrytende teknologi.

Og det siste binder alt dette sammen. Ambisjonen som både Kongsberg og Yara har med å være verdensledende i teknologi, det er en unik mulighet vi må bruke. Jeg kan bare si på vegne av regjeringen, havministeren og meg selv: Vi skal være lagspillere, vi skal være framoverlente.

Her handler det om å bruke de årene som ligger foran oss – ikke bare de åtte, men de åtte neste og de åtte neste, på at havnasjonen Norge er i front. Intet mindre.

Jeg vil berømme Yara for å ha vært modige og stilt spørsmålet: Kan dette gjøres? Og så ta tak i det, steg for steg. 133 millioner kroner i støtte fra Enova har vært avgjørende for dette prosjektet, så tommel opp til det. Vi heier også på Kongsberg Gruppen med alt sitt mangfold og sin kreativitet, verftet Vard og alle andre viktige aktører.

Skipet viser alle mulighetene i den maritime verdikjeden som er Norge i dag og skal bli det framover. Forskningsmiljøer, verft, teknologimiljøer, sjøfolk, rederier – hele klyngen som kan bidra.

Jeg synes det er flott sagt av Yara-sjef Svein Tore Holsether: Det er bare Norge som kan levere dette. Det skal vi ta som en stor motivasjon for å gå videre.

På vegne av regjeringen vil jeg si at vi skal støtte opp om de mulighetene. Vi ser mulighetene i de virkemidlene Enova har, vi styrker Enova og det er store forventninger til hvordan de kan spille inn i de nye næringene – i hele verdikjeder, ikke bare enkeltprosjekter. Og så skal vi jobbe i partnerskap med dere framover.

Den maritime næringen må forstås i sin utvikling. Som kapteinen sa på broen: Kapteinen skal jo ut av broen. Men han kommer til å gjøre det med et optimistisk anslag, fordi det gir nye muligheter for aktivitet på sjøen. Det handler igjen om å ta imot ny teknologi.

Her har Yara drevet dette fram med sine ambisjoner. Vi må se på hvordan offentlige krav og forventninger kan spille industrien god. Jeg vet at det er mange andre nullutslippsprosjekter som er på gang i Grønt skipsfartsprogram, og det er noe vi jobber med i regjeringen: Hvordan kan vi styrke det grønne programmet og lage forventninger som driver teknologien? Vi har ambisiøse klimamål, utslippene skal ned, og vi må bruke alle verktøy i verktøykassa pluss noen nye. Vi har ikke oversikt over nøyaktig hva de nye virkemidlene er, men dem skal vi utvikle sammen. Og det er forlengelsen av det Yara-sjefen sier.

Norge er en havnasjon, og havnæringene er helt sentrale i omstillingen av Norge. Det er ikke nytt – det er jo fortellingen om Norge. Nå skal vi skrive nye kapitler, og målet er utvikling av skipsfart med lave utslipp på vei mot nullutslipp. Norge skal lede an også i det maritime kapitlet.

Det betyr at de som bygger nye skip i Norge som skal vare 30-40 år, de kommer til å ta helt avgjørende beslutninger. Hvis det kan bli skip med nullutslipp og ny teknologi, så har vi gjort noe stort. Vi skal nå 2030-målene våre, men vi skal også sikte mot 2050-målet med netto null utslipp.

Nå skal dette skipet seile til Brevik for å teste ut den autonome teknologien. Kajakkpadlere får passe på! Det blir spennende å se når dette skal begynne å fungere. Her er det gode sjøfolk som gjør jobben.

En kort seilas for Yara Birkeland – en stor seilas for menneskeheten. La oss bruke så store ord, vi som ikke har vært på månen. Så hjertelig gratulerer! Vi ser fram til å spille på lag med dere i tiden som kommer.

Liknende shotter
De mest populære shotter for denne uken