Hot temaer lukke

– Det er den verste smerten jeg har hatt

For å fullføre ukesoppdraget bestemmer Terje Sporsem og Sølje Bergman seg for å bake brød hele natten. Men i de seine timer får Sporsem nyresteinsanfall, og ligger på gulvet i ekstreme smerter. Det var så ille at produksjonen vurderte ambulansehel
TV 2 Logo Lars Hilles Gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen Dronning Eufemias gate 11, 0150 Oslo
Norsk Redaktørforenings redaktøransvar merke

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.

Liknende shotter
De mest populære shotter for denne uken