Hot temaer lukke

Ansvarsfordeling i Jonas Gahr Støres regjering - regjeringen.no

Etter å ha blitt utnevnt av Kongen i statsråd i dag kl. 10.00, møtte Jonas Gahr Støres regjering til sitt første statsråd i dag kl. 12.00.

Etter å ha blitt utnevnt av Kongen i statsråd i dag kl. 10.00, møtte Jonas Gahr Støres regjering til sitt første statsråd i dag kl. 12.00.

Den nye regjeringen er utgått av Arbeiderpartiet (Ap) og Senterpartiet (Sp). Den har følgende sammensetning:

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap)

FinansministerTrygve Magnus Slagsvold Vedum (Sp)

Arbeids- og inkluderingsministerHadia Tajik (Ap) skal i tillegg til styret av Arbeids- og sosialdepartementet overta styret av Integreringsavdelingen i Kunnskapsdepartementet.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) skal ha ansvaret for regjeringens politikk knyttet til forskning, høyere utdanning, fagskoler, generell kompetansepolitikk og utdanningsstøtte i Kunnskapsdepartementet.

Fiskeri- og havministerBjørnar Selnes Skjæran (Ap) skal ha ansvaret for fiskeri- og havsaker i Nærings- og fiskeridepartementet, herunder ansvaret for fiskeri- og havbrukspolitikken, sjømatpolitikken og den maritime forsknings- og innovasjonspolitikken.

UtviklingsministerAnne Beathe Kristiansen Tvinnereim (Sp) skal ha ansvaret for utviklingssaker i Utenriksdepartementet.

UtenriksministerAnniken Scharning Huitfeldt (Ap) overtar styret av Utenriksdepartementet, unntatt de saker som ligger til statsråd Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim.

ForsvarsministerOdd Roger Enoksen (Sp)

Klima- og miljøministerEspen Barth Eide (Ap)

Barne- og familieministerKjersti Toppe (Sp)

Kommunal- og distriktsministerBjørn Arild Gram (Sp)

SamferdselsministerJon-Ivar Nygård (Ap)

Olje- og energiministerMarte Mjøs Persen (Ap)

Helse- og omsorgsministerIngvild Kjerkol (Ap)

Kultur- og likestillingsministerAnette Trettebergstuen (Ap)

NæringsministerJan Christian Vestre (Ap) overtar styret av Nærings- og fiskeridepartementet, unntatt de saker som ligger til statsråd Bjørnar Selnes Skjæran.

Landbruks- og matminister Sandra Konstance Nygård Borch (Sp)

KunnskapsministerTonje Brenna (Ap) overtar styret av Kunnskapsdepartementet, unntatt de saker som ligger til statsråd Ola Borten Moe.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp)

Liknende shotter