Hot temaer lukke

John Arne irriterer seg over Espen: – Han har noen meninger som er irriterende

Det oppstår gnisninger mellom fotballspiller John Arne Riise og komiker Espen Thoresen allerede første dag på Farmen kjendis-gården. Se nye episoder av Farmen kjendis på TV 2 og TV 2 Sumo hver tirsdag, onsdag og søndag.
TV 2 Logo Lars Hilles Gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen Dronning Eufemias gate 11, 0150 Oslo
Norsk Redaktørforenings redaktøransvar merke

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.

Liknende shotter