Hot temaer lukke

Covid-19: Har hurtig-kartlagt forskning om risikofaktorer - Nyheter, Forskning

Covid-19: Har hurtig-kartlagt forskning om risikofaktorer - Nyheter, Forskning  Dagens Medisin

Risikofaktorer som er undersøkt er alder, komorbiditet (samtidige sykdommer, som hjerte-karsykdom, lungesykdom, diabetes og kreft) samt høyt blodtrykk og overvekt.

Kartleggingen, som er utført av to forskere og bestilt av FHIs utbruddsgruppe, viser:

  • At barn har et mildere forløp av Covid-19 enn voksne.

–  Med økende alder ser det ut til å være en økende andel av Covid-19-pasienter som trenger sykehusinnleggelse og som vil trenge intensivbehandling. Statistikk fra mange land viser tydelig at risikoen for å dø av Covid-19 er høyere for de eldste, heter det i rapporten.

  • At forekomsten av en rekke sykdommer ser ut til å være klart høyere blant pasienter som dør av Covid-19, enn de som overlever.

    –  Ettersom eldre mennesker også har flere sykdommer, er det imidlertid vanskelig å vite om den økte risikoen blant de eldre skyldes komorbiditet, alder, eller en kombinasjon av disse. Forskerne viser til at dette kan belyses i ytterligere analyser.

Funnene i hurtigoversikten baserer seg på raske søk i PubMed og Embase, samt at det også er gjort manuelle søk på nettsidene til helsemyndighetene i utvalgte land, heter det fra forfatterne av rapporten.

Nyhetsbrev

Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.

Liknende shotter
De mest populære shotter for denne uken