Hot temaer lukke

Medium: Ukraina kan snart få Abramsog Leopard-stridsvogner

Anonyme amerikanske tenestemenn opplyser at ei kunngjering kan ventast om kort tid, skriv The Wall Street Journal.

Også Reuters får stadfesta planane frå to anonyme kjelder i Biden-administrasjonen.

Verken Det kvite hus eller Pentagon vil kommentere opplysningane.

I samråd med Tyskland

Ei eventuell amerikansk avgjerd om å forsyne Ukraina med Abrams M1-stridsvogner vil bli teke i samråd med Tyskland, som då også er venta å gi grønt lys til at ukrainarane får tyske Leopard 2-stridsvogner.

Ifølgje tyske Der Spiegel har statsminister Olaf Scholz vedteke å sende slike stridsvogner til Ukraina, men dette er ikkje offisielt stadfesta.

Polen har samtidig bede Tyskland om løyve til å sende same type stridsvogner som dei har i sitt eige forsvar, og ifølgje Bloomberg News vil regjeringa i Berlin gi grønt lys til dette i løpet av veka. Heller ikkje det er stadfesta frå offisielt hald.

Pentagon-motstand

Ifølgje tyske medium har den tyske regjeringa tidlegare gjort det klart at det berre blir aktuelt å sende Leopard 2-stridsvogner dersom USA bidreg med Abrams M1-stridsvogner.

Abrams M1-stridsvognene vart tekne i bruk av det amerikanske forsvaret i 1980, men har sidan gått gjennom fleire oppgraderingar. Det er bygd over 10.000 av dei, og USA har nytta dei både i Irak og Afghanistan. Fleire land har denne typen stridsvogner i arsenalet sitt, blant dei Egypt, Kuwait, Saudi-Arabia og Australia.

Avanserte

Pentagon er skeptiske til å sende slike stridsvogner til Ukraina og viser til at dei er avanserte og føreset opplæring og eit stort støtteapparat.

– Abrams-stridsvognene er svært kompliserte. Dei er kostbare. Det er vanskeleg å trenast opp til å bruke dei. Dei har turbinmotor, påpeika ein høgtståande tenestemann i Pentagon, Colin Kahl, førre veke.

Turbinmotorane kan nytte både vanleg bensin, diesel og flybensin, og dei er kjende for å vere svært tørste. Det kan gjere det krevjande å halde dei gåande i kamp ved fronten.

På glid

Ifølgje The Wall Street Journal skal Biden ha komme på glid i spørsmålet om Abrams M1-stridsvogner etter ein telefonsamtale med Tysklands statsminister Olaf Scholz to dagar tidlegare, 17. januar.

Biden skal i samtalen ha gått med på å revurdere USA sitt nei, trass i motstand frå Pentagon mot å sende dei avanserte stridsvognene til Ukraina.

Nyheitsbyrået AP melder med tilvising til anonyme kjelder at ei kunngjering frå Det kvite hus kan ventast alt onsdag, då det også vil komme ei kunngjering frå Tyskland om at dei gir grønt lys til Polen sin førespurnad.

Treng 300

Ein tysk tenestemann opplyser til avisa at Washington og Berlin har lege i intense forhandlingar den siste veka, og at det no ser ut til å nærme seg ei løysing.

Det same melder Bloomberg News, som viser til «anonyme kjelder med kjennskap til saka».

Ukraina har lenge bede Vesten om moderne stridsvogner, men har berre fått tilsegn om fire Challenger 2-stridsvogner frå Storbritannia, og dessutan ytterlegare åtte på eit seinare tidspunkt.

Den ukrainske generalstaben har på si side anslått at det trengst minst 300 stridsvogner for å kunne gjennomføre ein vellykka motoffensiv mot dei russiske styrkane, som kontrollerer 18 prosent av landet.

(©NPK)

President Joe Biden skal ha ombestemt seg og vere villig til å forsyne Ukraina med amerikanske Abrams M1-stridsvogner, opplyser anonyme kjelder til fleire medium. Ei kunngjering kan komme alt onsdag. Foto: The Gazette / AP / NTB

Fleire land vil gi tyskproduserte Leopard 2-stridsvogner (biletet) til Ukraina, og den tyske regjeringa vil ifølgje Bloomberg News gi grønt lys i løpet av veka. Foto: AP / NTB

Liknende shotter
Nyhetsarkiv
 • Nancy dow
  Nancy dow
  Jennifer Aniston «takker» foreldrene for en utrygg barndom
  13 Feb 2020
  1
 • Nyland
  Nyland
  Rekdal reagerer på Solbakkens keepervalg: – Jeg forstår det ikke
  24 Sep 2022
  1
 • PS5
  PS5
  Alt du trenger å vite om PlayStation 5
  19 Nov 2020
  1
 • Hovland
  Hovland
  Frustrert Hovland slet stort: – Hva er det som skjer?!
  12 Sep 2022
  4
 • Gaustatoppen
  Gaustatoppen
  Inviterer til måneskinnstur
  7 dager tilbake
  1
 • Trojan Shield
  Trojan Shield
  Mann fra Rogaland siktet i Operasjon Trojan Shield
  9 Jun 2021
  1
De mest populære shotter for denne uken